افسانه های هندی

عنوانافسانه های هندی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٢١ک
پدیدآورندگان همکارسیمونیان, قازار
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: افسانه های قدیم هندی

ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۲
تعداد صفحه١٤٩ص
اندازه٥/١٦*١١س.م
پدیدآورندگان

مترجم قازار سیمونیان

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های هندی, قازار سیمونیان, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ, مجموعه ها
گروه سنی(ج، ه )
بهاء

٢٠ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۹ داستان، شامل: داستان راماندا= سپاهی دلیر؛ مجازات رباخوار؛ ظرف سحرآمیز؛ و..Asics footwear | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping