افسانه‏ها و قصه‏هاى ملل

عنوانافسانه‏ها و قصه‏هاى ملل
گونهکتاب
پدیدآورندگان همکارپورکريم, م -
متن کامل

مجموعه ى ۲۵ داستان، شامل: قورباغه شاهزاده؛ اسب طلایى؛ قاضى طمعکار؛ و ....