اطفال کوچه مانند عروسک های مصنوعی نیستند که با بی خیالی آنها را به بازی گرفت ...

عنواناطفال کوچه مانند عروسک های مصنوعی نیستند که با بی خیالی آنها را به بازی گرفت ...
گونهمقاله
نویسندگاندرگاهی, مریم
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۴۳ (۳۲۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸
پدیدآورندگان

مترجم مریم درگاهی

موضوعترقی, روانشناسی کودک, مریم درگاهی, مقاله
متن کامل

پیشنهادهایی در زمینه ی روش رفتار و گفت و گو با کودکان، ضرورت توجه به احساسات و عواطف آنها و پرورش کودکانی با روحیه و احساسات مثبت.Asics shoes | Men's Sneakers