اصحاب فیل

عنواناصحاب فیل
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٨١ک
پدیدآورندگاندعوتی, میرابوالفتح
تاریخ تولد - وفات

١٣١٦-

پدیدآورندگان همکارصندوقی, صادق
ناشرمركز مطبوعاتی دار التبیلغ اسلامی، رسالت قلم
مکان انتشارقم، تهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٣٢ ص
اندازه٧/٢٣*٥/١٥ س.م
پدیدآورندگان

سيد ميرابوالفتح دعوتى؛ (نقاشى از صادق صندوقی)

موضوعادبیات تالیف, داستان دینی, داستان فارسی, سيد ميرابوالفتح دعوتى, صادق صندوقی, کتاب, ميرابوالفتح دعوتى
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى با تک رنگ آبی)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

ابرهه که در یمن حکومت می ‏کند، از اینکه مردم برای نیایش به کعبه می‏روند، خشمگین است. پس دستور مى دهد تا در یمن معبدی بسازند و مردم در آن به نیایش بپردازند، اما آن ها باز هم برای نیایش به کعبه می ‏روند. ابرهه سپاهی فراهم مى آورد تا کعبه را ویران مى کند. در راه پرندگانی که در منقارها ى شان سنگ دارند به این سپاه حمله مى کنند و همه ى سپاهیان از بین مى روند.Nike sneakers | Jordan