اسماعیل مرآت سی و پنجمین وزیر فرهنگ و اوقاف

عنواناسماعیل مرآت سی و پنجمین وزیر فرهنگ و اوقاف
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۳ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۸۲-۴۸۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب ضمن توضیح وشرح زندگی اسماعیل مرآت که سی‌وپنجمین وزیر فرهنگ و اوقاف بوده است به شرح اقدامات و کارهایی که برای آموزش وپرورش ایران انجام داده و مدارس ودبستانهایی که در دوره‌ وی بنا شده است پرداخته است .