اساس نامه جمعیت حمایت کودکان کر و لال و کور

عنواناساس نامه جمعیت حمایت کودکان کر و لال و کور
گونهکتاب
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴- ۱۳۴۵

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه(۷)ص
اندازه۱۲*۵/۹س.م
پدیدآورندگان

جبار باغچه بان

موضوعاساسنامه, بی نا, کتاب, کودکان کر و لال
متن کامل

اساسنامه ى جمعیت حمایت کودکان ناشنوا و لال و نا بینا در سال ۱۳۳۹latest jordans | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%