از گمشده لب دریا تا کلاته ی نان

عنواناز گمشده لب دریا تا کلاته ی نان
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٢٤٣م
نویسندگانعزیزی, محمد
عنوان فرعیفرود و فراز در کار غلامحسین ساعدی "
ناشرنگین
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

فروردین ١٣٥٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩-٢١
موضوعامیرکبیر (ناشر), ساعدی، غلامحسین, عزیزی، محمد, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کلاته نان (کتاب), گمشده ی لب دریا (کتاب), مقاله, نقد ادبی, نگین
متن کامل

نقد و بررسی دو اثر غلامحسین ساعدی به نام های «گمشده ی لب دریا» و «کلاته نان» و بررسی تفاوت ها ی این دو.