از مسائل اجتماعی: کودکستان

عنواناز مسائل اجتماعی: کودکستان
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٩٠٢
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۱۲
تاریخ نشر

دوشنبه ٣ مهر ١٣١٢

شماره

س ٨ ش ٢٠٠٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١
موضوعآموزش پیش دبستان, اطلاعات, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

ضرورت تأسیس کودکستان در ایران و اشاره به مهمترین فعالیت های پرورشی و بهداشتی در کودکستان ها که در رشد و پرورش بهتر کودکان زیر پنج سال تأثیر می گذارد.Sneakers Store | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men