از خلاصه نویسی تا انتقاد : در حاشیه ی نقدی بر گمشده ی لب دریا

عنواناز خلاصه نویسی تا انتقاد : در حاشیه ی نقدی بر گمشده ی لب دریا
گونهمقاله
شماره دسترسی٢٤١٦م
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

فروردین ماه ١٣٥٢

شماره

دوره ٦ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦، ٢٥-٢٦
وضعیت رنگ

مصور

موضوعزنگنه، نسرین, ساعدی، غلامحسین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گمشده ی لب دریا (کتاب), مقاله, نقد ادبی
متن کامل

بررسی نقدی از نسرین زنگنه بر کتاب «گمشده ی لب دریا» اثر غلامحسین ساعدی. در ادامه، تحلیل و نقدی دیگر از همان کتاب با سنجه های پذیرفته شده و قابل قبول ارائه شده است.