از جان گذشتگان

عنواناز جان گذشتگان
گونهکتاب
شماره دسترسی۹۰۸ک
پدیدآورندگانميسن, فرانسيس ون
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۱-

پدیدآورندگان همکارمیسن, هارپر جانس, نبیلی, مهرداد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: The winter at valler forge

ناشرنيل، اميركبير، فرانكلين
مکان انتشارتهران، نيويورك
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه۱۲۵ص
اندازه۵/۱۴*۹/۲۱ س.م
پدیدآورندگان

ف. وان ویک میسون؛ [تصویرگر هارپر جانسون میسن]؛ ترجمه مهرداد نیبلی

موضوعادبیات ترجمه, داستان امریکایی, داستان‌ تاریخی, ف. وان ویک میسون, فرانسيس ون ويک ميسن, کتاب, مهرداد نبیلی, مهرداد نیبلی, هارپر جانسون میسن
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد، رنگی)

بهاء

۵۰ ريال

عنوان کوتاهگردونه تاريخ
تیراژ۲۰۰۰ ن
متن کامل

جرج واشنگتن فرمانده ى کل قواى امریکا، سپاه از جان گذشتگان را براى آزادى امریکا و مقابله با انگلیستان تشکیل داده است. این سپاه که نخست به سپاه بى سر و پایان مسلح معروف می شود، در سخت ترین وضعیت در برابر دشمن مى ایستد و بزرگترین نقش را در راه آزادى امریکا به عهده مى گیرد.Best Sneakers | Nike