ارزش زحمات یکساله آموزگار و شاگردان در کلاس اول

عنوانارزش زحمات یکساله آموزگار و شاگردان در کلاس اول
گونهمقاله
نویسندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴-۱۳۴۵

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۳

شماره

س ۱۲ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۰-۹۵
موضوعآموزش ابتدایی, باغچه بان، جبار, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اهمیت یادگیری الفبا در کلاس اول که موجب می‌شود کودک از این طریق بتواند کتاب های دیگر را نیز فراگیرد، بسیار زیاد است و وزارت فرهنگ می تواد بعد از گذراندن این کلاس به دانش آموزان مدرکی هم بدهد ولی در پایان کلاس دانش آموز باید توانایی های ویژه ای در زمینه های آموزشی و شخصیتی داشته باشد که به مواردی از آن ها اشاره شده است.best Running shoes | Men Nike Footwear