ارباب، روحی

عنوانارباب، روحی
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانروحی ارباب,
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۱- ۱۳۵۴

سال آغاز۱۳۵۴
زبان انتشارفارسی
نقشمترجم
موضوعارباب، روحی, روحی ارباب, سرگذشتنامه, مترجم
تاریخ نشر

۱۲۹۱- ۱۳۵۴

متن کامل

روحی ارباب، فرزند نصرالله در عشق‌ آباد ‌زاده شد. آموزش ابتدایی و متوسطه خود را در آن شهر به پایان رساند و سپس به دانشکده‌ی الکتروتکنیک لنینگراد رفت. در سا‌ل۱۳۱۱ش. درس و دانشکده را نیمه‌ تمام رها کرد و به ایران بازگشت. در وزارت‌خانه‌ ی دارایی به کار پرداخت در سال ۱۳۲۸ش. در رشته‌ی حقوق‌ ‌‌قضایی از دانشگاه تهران دانش آموخته شد. همزمان با کار اداری، ترجمه‌ی برخی از آثار نویسندگان ...latest jordan Sneakers | Air Jordan