ادبیات کودکان و نوجوانان

عنوانادبیات کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانبرزگر,
ناشردانشنامه ادب فارسی
سال تولدنوشته شده
شماره

ج ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ٥٩-٦٤
موضوعادبیات كودكان, برزگر
متن کامل

مفاهیم، ویژگی ها، هدف ها، گونه ها و قالب های ادبیات کودکان و مراحل تاریخی تکامل آن در سطح جهانی و تاریخچه ی کوتاهی در زمینه ی پیدایش و پیشرفت ادبیات کودکان در جهان و ایران، همراه با معرفی پیشگامان ادبیات کودکان در ایران، نخستین نشریه ها، کتاب ها و شعرهای ویژه ی کودکان ایرانی.buy footwear | Mens Flynit Trainers