ادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: بیشتر مدارس فاقد کتابخانه اند

عنوانادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: بیشتر مدارس فاقد کتابخانه اند
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٧٩٨
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-

ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

١٥ آذر ١٣٥٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩
موضوعادبیات کودکان, اطلاعات, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله
متن کامل

بیان اهمیت وجود خواننده ی آگاه در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان و لزوم انتخاب و برنامه ریزی دقیق ناشران برای کتاب هایی که آن ها را منتشر می کنند و اشاره به مشکل پخش کتاب در ایران، که بازدارنده ی رسیدن کتاب به شهرستان ها و وجود کتابخانه های مناسب برای کودکان شده است.bridge media | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping