اخلاق، کتاب، زبان

عنواناخلاق، کتاب، زبان
گونهمقاله
نویسندگانجمالزاده, محمد علی
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٠-١٣٦٧

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ١٣١٣

شماره

س ٤ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦٥-٧٥
موضوعتعلیم و تربیت, محمد علی جمال زاده‌, مقاله
متن کامل

در سال ۱۳۰۷ دولت ایران محصلانی به اروپا فرستاد. این گروه وظیفه مهم و سنگینی به عهده‌شان داشتند و آن کمک به پیشرفت ایران و پرورش روانی نسل جوان ایران بود. سه مشکل بنیادین مردم ایران نبود دانش، فقر و فساد اخلاقی است. فساد اخلاق همیشه پیامد ترس و آز است. این محصلان باید مراقب باشند تا دچار این فساد نشوند، با آزادگی و قناعت زندگی کنند و پس از اصلاح نفس خود به بهسازی اخلاق عمومی بپردازند. کشور ما در نشر کتاب بسیار عقب‌مانده است. این محصلان باید اهمیت کتاب را درک و کتاب‌های نفیس را به ایران بیاورند و اگر بتوانند آن‌ها را ترجمه کنند. تسلط به زبان فارسی برای انجام کارهای تالیفی و ترجمه لازم است.url clone | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth