اختراع تلفن

عنواناختراع تلفن
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٩ک
پدیدآورندگانشیپن, کاترین بینی
تاریخ تولد - وفات

١٨٩٢-

پدیدآورندگان همکارصارمی, ابوطالب
عنوان دیگر

عنوان اصلی: MR. BELL INVENTS THE TELEPHONE

ناشرامیركبیر، نیل، فرانکلين
مکان انتشارتهران، نیویورك
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه١١٤ص
اندازه٢٢*١٥س.م
پدیدآورندگان

کاترین شیپن؛ ترجمه ابوطالب صارمی

موضوعابوطالب صارمی, ادبیات ترجمه, امیرکبیر،نیل،فرانکلین, سرگذشتنامه داستانی, کاترین بینی شیپن, کاترین شیپن, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

١٢ریال

عنوان کوتاهگردونه تاریخ؛ ١٢
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

داستان زندگی الگزاندر گراهام بل (۱۸۴۷-۱۹۲۲).short url link | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp