اخبار فعالیت های بانوان ایرانی : از شورای امور اجتماعی زنان و کودکان کارگر

عنواناخبار فعالیت های بانوان ایرانی : از شورای امور اجتماعی زنان و کودکان کارگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

خرداد و تیر ۱۳۳۵

شماره

س ۳، دوره ۲ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۱۲]
موضوعسپیده فردا, شورای امور اجتماعی زنان و کودکان, مقاله
متن کامل

گزارشی کوتاه از اقدامات جدیدی که شورای اجتماعی زنان و کودکان انجام داده است. شامل تکمیل فروشگاه شرکت تعاونی زنان، اقدام برای تأسیس زمین بازی و تفریح کودکان و انتشار اولین شماره از مجله ی این شورا.Running sports | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov