ابوحامد

عنوانابوحامد
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٣ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

عنوان فرعیمجموعه داستان
ناشرامید
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٢٨ ص
اندازه٥⁄١٦*٥⁄١١ س.م
پدیدآورندگان

از محمود حکیمی

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, امید, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمود حکیمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

مجموعه ى ۶ داستان، شامل: تیک‏تاک تیک‏تاک؛ پیامی برای عبدالله؛ صندوق اسرارآمیز؛ و...Running sneakers | off white nike blazer retail shoes Verona Multi-Color DJ5065-144 , Fitforhealth