آینده کودک شما

عنوانآینده کودک شما
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش زبان مادری, حسام الدین امامی, رشد و پرورش زبانی, زبان آموزی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

درباره درست حرف زدن به عنوان عامل موفقیت آدمی و راهکارهایی برای آن.