آیا رفتا و کردار پسندیده از مد افتاده است ؟

عنوانآیا رفتا و کردار پسندیده از مد افتاده است ؟
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۶-۳۹
موضوعتربیت کودک, حسام الدین امامی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

نقد رفتار پدر و مادرها با کودکان و مقایسه کردار آنان با زمان بچه‌گی خودشان.