آواز پرندگان

عنوانآواز پرندگان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٦ک
پدیدآورندگانیان, هائو
تاریخ تولد - وفات

١٩٢٣-

پدیدآورندگان همکارنیساری, شهین
عنوان فرعیمجموعه داستان
ناشررز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٧٦ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته هائو یان؛ ترجمه شهین نیساری

موضوعرز, شهین نیساری, کتاب, هائو یان, یان هائو
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٧٠ ریال

عنوان کوتاهکودکان و نوجوانان؛ ٢١
متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان، شامل: جیرجیر ملخ؛ مرغ خال خالى؛ آدم برفى؛ و....