آواز خاله سوسکه

عنوانآواز خاله سوسکه
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرنونهالان
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

٢١ مهر ١٣٢٢

شماره

س ١ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦
موضوععباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها, نونهالان
متن کامل

شعری با موضوع تعریف یک سوسک از خودش. Mysneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival