آوازها و اندیشه ها : پری کوچک خواب

عنوانآوازها و اندیشه ها : پری کوچک خواب
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

ناشرپیك دانش آموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره ۱۲ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۴]
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر لیونی

موضوعادبيات تاليف, پیک دانش آموز, دولت آبادی، پرورین, شعر, لیونی, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی به خواب رفتن در شب.latest Running Sneakers | UOMO, SCARPE