آه‍و و پ‍رن‍ده‌ه‍ا(۸)

عنوانآه‍و و پ‍رن‍ده‌ه‍ا(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگردادخواه, بهمن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٨

شماره صفحهص٨
وضعیت رنگ

نقاشی ( قلم و آبرنگ )

موضوعآبرنگ, آهو و پرنده ها, بهمن دادخواه, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
آه‍و و پ‍رن‍ده‌ه‍ا(۸)