آهی، مهری

عنوانآهی، مهری
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانآهی, مهری
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-١٣٦٦

سال آغاز۱۳۶۶
زبان انتشارفارسی
نقشمترجم
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, مترجم, مهری آهی
تاریخ نشر

١٣٠٠-١٣٦٦

متن کامل

مهری آهی در تهران زاده شد. دوره‌ی دبستان و دبیرستان را در مدرسه‌ی ژاندارک (منوچهری) تهران گذراند. در سال ۱۳۲۰ در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران دانش‌آموخته شد. در سال ۱۳۲۱پدرش، مجید آهی، سفیر کبیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی شد. مهری آهی به همراه خانواده به شوروی رفت و در دانشگاه «لونانوسوف» مسکو زبان و ادبیات روسی را فرا گرفت. سپس به ایران بازگشت و در سال‌۱۳۲۷ برای ادامه آموزش خود به انگلستان و فرانسه رفت و در رشته زبان و ادبیات روسی از دانشگاه‌سوربن فرانسه درجه دکترا گرفت. او پس از پایان دوره‌ی آموزش، در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و در ...best Running shoes brand | Nike News