آرامش شرط اساسی اقتدار معلم است

عنوانآرامش شرط اساسی اقتدار معلم است
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۴ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۱۸
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمائی

موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, معلمان, مقاله
متن کامل

این مقاله اهمیت آرامش و شکیبایی در معلم را بیان می‌کند که چگونه اثر مثبتی بر رفتار و عملکرد دانش‌آموزان می‌گذارد و برعکس در مذمت کم‌تحملی که منجر به تنبیه دانش‌آموز می‌شود نیز صحبت کرده است .Nike sneakers | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov