آئین نامه جدید کودکستانها

عنوانآئین نامه جدید کودکستانها
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

شنبه ۹ آذر ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۲
موضوعآیندگان, آیین نامه ها, اداره امور کودکستان ها, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

اشاره به دستور وزیر آموزش و پرورش برای تجدید نظر در آئین نامه کودکستان ها که مصوب سال ۱۳۳۵ است و اجرای آن با پیشرفت انقلاب آموزشی هماهنگی ندارد.Nike Sneakers Store | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News