مدارس ولایات

عنوانمدارس ولایات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد1308
تاریخ نشر

دوشنبه 30 دی 1308

شماره

س۸ ش۱۲ (1189)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعبودجه آموزشی, شهریه مدارس, مقاله, کوشش
متن کامل

چند خبر درباره ی مدرسه ها در مناطق مختلف کشور، از جمله: تعطیلی مدرسه ی دامغان به سبب نداشتن بودجه، نبود ثبات در مدرسه های کشور، ناتوانی خانواده ها در فرستادن فرزندان شان به مدرسه، کافی نبودن شمار مدرسه ها، بحث درباره ی ضرورت اختصاص بودجه برای ساخت مدرسه.