متلها و چیستانها (قوشماجالار، تاپماجالار)

عنوانمتلها و چیستانها (قوشماجالار، تاپماجالار)
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٦٥
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

1318-1347

پدیدآورندگان همکاردهقانی, بهروز
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: قوشماجالار، تاپماجالار (متلها و چیستانها)

ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار1357
تعداد صفحه87 ص
پدیدآورندگان

صمد بهرنگى، بهروز دهقانى

موضوعادبيات تاليف, ادبیات تالیف, امیر کبیر, بهروز دهقانى, صمد بهرنگى, متل ها, چیستان, کتاب
گروه سنی(ه)
بهاء

60 ریال

نوبت چاپچاپ اول: 1345، چاپ دوم: 1357
متن کامل

مجموعه ی متل ها و چیستان های روستاهای آذربایجان.