متلها و چیستانها (قوشماجالار، تاپماجالار)

عنوانمتلها و چیستانها (قوشماجالار، تاپماجالار)
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٦٥
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

پدیدآورندگان همکاردهقانی, بهروز
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: قوشماجالار، تاپماجالار (متلها و چیستانها)

ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۸۷ ص
پدیدآورندگان

صمد بهرنگى، بهروز دهقانى

موضوعادبيات تاليف, ادبیات تالیف, امیر کبیر, بهروز دهقانى, صمد بهرنگى, متل ها, چیستان, کتاب
گروه سنی(ه)
بهاء

۶۰ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۴۵، چاپ دوم: ۱۳۵۷
متن کامل

مجموعه ی متل ها و چیستان های روستاهای آذربایجان.