فکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، صادق چوبک

عنوانفکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، صادق چوبک
گونهمقاله
نویسندگانمهیار, عباس
ناشرپيک نوجوانان
سال تولد1356
تاریخ نشر

نيمه دوم اسفند ماه 1356

شماره

دوره 6 ش 11

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه22-23
وضعیت رنگ

مصور، طرح

موضوعادبیات تالیف, مقاله, مهيار، عباس, نویسنده, پیک نوجوان, چوبک، صادق
متن کامل

اشاره ای کوتاه و فعالیت ها و آثار صادق چوبک به همراه داستان «عدل» نوشته ی چوبک.