فهرست کتاب برای کودکان و نوجوانان (سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳)

عنوانفهرست کتاب برای کودکان و نوجوانان (سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳)
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۵۲الف
مکان انتشارتهران
ناشرشورای کتاب کودک
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه23ص.
نام سازمانشورای کتاب کودک
موضوعمنابع نوشتاری, کتابشناسی, گزارش و جزوه
متن کامل

فهرستی از کتاب های منتشر شده برای کودکان همراه با نام نویسنده، مترجم، ناشر و بهای هر کتاب بنا بر گروه بندی سنی.