شعر نی نی کوچولو

عنوانشعر نی نی کوچولو
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

عنوان فرعیاز یک تا ده "
ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٢٣]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٧-١٠]
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری برای کودکی خردسال که دارد راه رفتن را می آموزد و راهنمایی او، همچنین آموزش شمارش اعداد از یک تا ده.