درس نمونه فارسی در سال دوم دبیرستان

عنواندرس نمونه فارسی در سال دوم دبیرستان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاننوابی, داود
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران
سال انتشار1319
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه46ص.
مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیادبیات و زبان فارسی
موضوعآموزش متوسطه, تدریس, داود نوابی, زبان آموزی, منابع نوشتاری, پایان نامه
متن کامل

اهمیت زبان فارسی، شیوه ی آموزش آن، شرح وظایفی که معلم در این آموزش دارد و شیوه‌ای که باید در تدریس و پرسش درس زبان فارسی بکارگیرد