خانواده‌ی مرتضی خان نی‌ داوود، تهران

خانواده‌ی مرتضی خان نی‌ داوود، تهران
عنوانخانواده‌ی مرتضی خان نی‌ داوود، تهران
گونهعکس
سال انتشار1304
تاریخ نشر

1925 (1304)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس, منابع دیداری, پسران
منابع

Sarshar, Human. Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews. 2002

متن کامل