خانواده‌ی حکیم، تهران

خانواده‌ی حکیم، تهران
عنوانخانواده‌ی حکیم، تهران
گونهعکس
سال انتشار1303
تاریخ نشر

۴ جولاي 1924= (1303)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس, پسران
منابع

Sarshar, Human. Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews. 2002

متن کامل