بچه‌ها و بزرگترها: مشکل بزرگترها را با کمک کوچکترها حل کنیم

عنوانبچه‌ها و بزرگترها: مشکل بزرگترها را با کمک کوچکترها حل کنیم
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد1353
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۴-۵۵
موضوعآموزش بهداشت, مقاله, منابع نوشتاری, مکتب مام
متن کامل

مطلب خاطره‌ گونه‌ای درباره‌ی آموزش به کودکان برای رعایت نظافت و آشغال نریختن.