بچه‌ها را از دروغگویی بازدارید

عنوانبچه‌ها را از دروغگویی بازدارید
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد1357
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۵
موضوعتنبیه کودکان, راستگویی و دروغگویی, مقاله, منابع نوشتاری, مکتب مام, والدین
متن کامل

تأثیر والدین بر دروغگویی بچه‌ها و راه‌های جلوگیری کودکان از دروغ گفتن و نقش تنبیه بر آن.