افسانه شنگول و منگول

عنوانافسانه شنگول و منگول
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٥چ
عنوان دیگر

عنوان دیگر: هذا كتاب شنگول و منگول بالاى عنوان: به جهة تشویق اطفال مكتب

ناشرمطبعه دارالطباعه میرزاعبدالله شیرازى
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۸۷
تعداد صفحه١٦ص
اندازه٥/١٧*۱۱ س.م
موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل