آموزش و پرورش در پاکستان

عنوانآموزش و پرورش در پاکستان
گونهمقاله
نویسندگانفرجاد, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵۹-۱۶۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد علی فرجاد, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع ‌به آموزش وپرورش کشور پاکستان توضیح داده است که ابتدا راجع ‌به سیاست آموزش وپرورش کشورهای پیشرفته سخن گفته وآن را با سیاست های آموزش وپرورش پاکستان مقایسه کرده و همچنین آماری از تعداد دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف آموزشی آورده است . در ادامه راجع‌به دوره‌های تحصیلی در پاکستان و همچنین چگونگی سازمان آموزش وپرورش در پاکستان اشاره کرده و آنها را از لحاظ تقسیم‌بندی توضیح داده است در ضمن راجع‌به هزینه‌های آموزشی در پاکستان و نکاتی راجع‌به سیاست آموزشی در پاکستان همچنین آموزش متوسطه ، تربیت معلم و آموزش بزرگسالان و دانشگاهای پاکستان توضیح داده است .