آشیانه پرندگان

عنوانآشیانه پرندگان
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٩ک
پدیدآورندگانپاتون,
پدیدآورندگان همکارویلد,, قزوینی, نادره
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٦] ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده پاتون؛ نقاشی از ویلد؛ ترجمه نادره قزوینی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, نادره قزوينى, نادره قزوینی, ویلد, پاتون, پدیده, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهاى مصور و رنگى براى نونهالان؛ 42
متن کامل

دو پرنده ی کوچک در باغى روى یک درخت لانه می سازند. گنجشک به لانه و تخم ها حمله می کند. پرنده ها با کمک صاحب باغ از خود دفاع می کنند.