اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «سیما الهی»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «سیما الهی» ساخته شده‌است.

متولد دهه ۳۰، روستای گازرخان از توابع الموت، استان قزوین