فهرست آثار «ر. شهبازیان (رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت)»

از آثار «ر. شهبازیان (رئیس هیئت نمایندگان ارامنه رشت)»، ۱ اثر موجود است.