۷ میلیون کودک و نوجوان کتاب خوان

عنوان۷ میلیون کودک و نوجوان کتاب خوان
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۵۳

شماره

س۷ ش۱۹۰۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸
موضوعآمارها, آیندگان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کتابخوانی, مقاله
متن کامل

بررسی افزایش کودکان و نوجوانان کتابخوان در سال های اخیر به علت افزایش چاپ کتاب های تازه و داستان‌های جالب با استناد به آماری که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دراین زمینه منتشر کرده است.url clone | Zapatillas de running Nike - Mujer