۱۱۶۰۰۰ کودک دبستانی در عرض یک سال ترک تحصیل کرده اند

عنوان۱۱۶۰۰۰ کودک دبستانی در عرض یک سال ترک تحصیل کرده اند
گونهمقاله
نویسندگاناحسان, هما
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵
موضوعآموزش ابتدایی, آیندگان, احسان، هما, ترک تحصیل, مقاله
متن کامل

خبر افزایش شمار کودکان ترک تحصیلی در تمام پایه‌ها و افزایش آن با بالاتر رفتن پایه که این امر را نتیجه ی کم ‌کاری مسئولان آموزش و پرورش دانسته اند.Mysneakers | シューズ