یک میلیون دانش آموز تهرانی بیمه شدند

عنوانیک میلیون دانش آموز تهرانی بیمه شدند
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۲

شماره

س۶ ش۱۶۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعآیندگان, مقاله
متن کامل

خبر بیمه شدن بیش از ۱ میلیون دانش‌آموز تهرانی در بخش دولتی و خصوصی دربرابر حوادث و بیماری‌ها در طول سال.Running sport media | ۲۰۲۱ New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp