یک منظره زیبا

عنوانیک منظره زیبا
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرنونهالان
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

١٥ اردیبهشت ١٣٢٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
موضوععباس یمینی شریف, مقاله, نونهالان
متن کامل

شعری در توصیف طبیعت، گله گوسفندان و شبان آن گله، سرسبزی زمین و زیبایی گل ها، آبشار و آواز پرندگان، و تحسین این همه زیبایی.Sport media | Nike