یک مسئله مهم آموزشی اختلالات زبانی

عنوانیک مسئله مهم آموزشی اختلالات زبانی
گونهمقاله
نویسندگانخلود, حسین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۲ ش۲و۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۴-۱۱۳
موضوعحسین خلود, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزگاران اختلالات زبانی است گاهی ضعف کودکان در یادگیری نوشتن و حل ریاضیات مربوط به این اختلال است بطوری که وی قادر به بیان و پذیرش علامت مربوط به خواندن و نوشتن کلمات و علامات مربوط به ریاضیات نیست . که باید برای تدریس این گونه اطفال روشی جدا از سایر کودکان داشت و اهمیتی بسیاری به آنها داد روشی که برای تدریس آنها انتخاب شده دارای ۳ اصل است : ۱ ـ اصل تصور ۲ـ اصل اصوات ۳ ـ اصل تجربه که هرکدام را جدا تعریف کرده است .