یک بام و دو هوا

عنوانیک بام و دو هوا
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۲۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعجنگ, حمایت کودکان, کودکان, مقاله, ویتنام
متن کامل

توضیحاتی درباره ی وضعیت کودکان ویتنامی، فجایعی که با آن روبه رو بوده اند، وضعیت تحصیل همراه با نامه های هوشی مین به کودکان برای تشویق آنها به درس خواندن.