یویو

عنوانیویو
گونهنشریه
پدیدآورندگانعصار, عمادالدین
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

اندازه٢١*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عماد عصار

گروه سنیبزرگسالان، نوجوانان
فاصله انتشارهفتگی
بخش کودکان

این صفحه مال محصلین است

موضوععماد عصار, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه نوجوانان, نشریه ها, یویو
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٢٣: س ١٤، ش ١٢، ١٣، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٤٢

یادداشت ها

وابسته به: جبهه استقلال

بهاء

٣ ریال

متن کامل

تاریخچه فعالیت : مجله طنز یویو که از سال ۱۳۲۳ منتشر شد، صفحه‌ای ویژه‌ی نوجوانان که بیشتر شعر و متون دیگر با درونمایه‌ی طنزآمیز در آن به چاپ می‌رسید.Sports brands | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092