یاقوتی، منصور

عنوانیاقوتی، منصور
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانیاقوتی, منصور
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۷-

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشنويسنده
موضوعسرگذشتنامه, منصور یاقوتی, نویسنده
تاریخ نشر

۱۳۲۷-

متن کامل

منصور یاقوتی در ۵ اسفند ۱۳۲۷ در یکی از روستاهای کرمانشاه به نام «کیوه‌نان» زاده شد. دوره‌ی دبستان را در مدرسه‌ی داریوش کرمانشاه و دوره‌ی دبیرستان را در مدرسه‌ی کزازی گذراند و دیپلم ادبی گرفت. سپس وارد سپاه دانش شد. مهرماه ۱۳۵۰ به کار رسمی در وزارت آموزش و پرورش پرداخت. پنج سال آموزگار روستا بود و بعد در کرمانشاه در مدرسه‌ی حسین علی گویا درس می‌داد.
او درباره‌ی دوران کودکی‌اش می‌گوید: "مادرم در کودکی برای من افسانه‌ها، ‌حکایت ها و داستان‌های رازآمیز و شگفت انگیزی تعریف می‌کرد. آن راز‌ها و افسانه‌ها، ‌در دوره کودکی، ‌ذهنیت قصه‌سازی و خلق قصه را در روان من پی‌ریزی کرد. در زادگاهم روستای کئوُه‌نان پیرمردی بود که با لحنی باستانی- شبیه اوستاخوانی _ شاهنامه کردی می‌خواند"....Sneakers Store | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival